Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, July 29, 2009

LATIH TUBI CERPEN

Soalan struktur
Cerpen :Hujan emas di negeri orang
1.
“ Syabas kau Anwar! Rupanya kau sudah mendengar inggeris hendak mengacau negarab kita”?” Sesungguhnya tuk, dan sebab itulah hamba datuk balik dengan segera.Lagipun sudah lama benar rasanya tidak bebrtemu dengan mata.”

a) Nyatakan gaya bahasa bagi perkataan bergaris dalam petikan di atas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( 2 markah)
b) siapakah yang berdialog dengan Anwar dalam petikan di atas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( 2 markah)
Cerpen Paku payung dan limau mandarin
2. dalam cerpen paku paying dan limau mandarin karya Azizi Haji Abdullah, memaparkan nilai atau unsure kemanusiaan menerusi sikap, tindakan dan pemikiran watak-watak
Kemukakan empat nilai kemanusiaan dalam cerpen tersebut.
a)……………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………………
c)……………………………………………………………………………………………
d)……………………………………………………………………………………………
( 4 markah)
Cerpen Mereka tidak mengerti
3. berdasarkan cerpen mereka tidak mengerti karya keris mas, kemukakan duan sikap watak Bill
a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( 4 markah)
Cerpen Wisata
4. cerpen wisata karya Arena Wati telah menggunakan watak pelbagai bangsa.selain bangsa melayu terdapat juga watak-watak daripada kalangan bangsa lain.

Nama watak bangsa
a) okamoto koga

b) alan Pike Nicholson

c) otto von oven

d) poliakov

( 4 markah)

cerpen Pawana
5.
" PAWANA berlegar.kedinginan memeluk alam .flora bergoyang mesra.rama-rama biru baldu berbintik kuning tiga ekor berapungan turun naik di sekitar flora.fauna berdiri tegak dan gagah menahan sendu"

Berdasarkan petikan cerpen pawana karya zaharah nawawi jelaskan dua gaya bahasa yang digunakan
a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( 4 markah)
Cerpen Gajah putih
"Ustaz pula menjawab bahawa mereka mesti terlebih dahulu mengenal musuh itu.Dia berpendapat bahawa kemunculan gajah putih itu ialah petanda nyata bahawa dunia akan kiamat.menjelang akhir zaman banyak perkara pelik akan berlaku.siapakah yang pernah menengok gajah berkulit putih ?"

6.Dalam gajah putih karya zakaria ali gajah putih merupakan watak utama yang menggerakkan plot cerita. Kemukakan dua perlakuan aneh dan ganjil yang terdapat pada watak gajah putih tersebut.
a)……………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………………
( 4 markah)
Cerpen Rimbaku airmataku
7.Dalam cerpen rimbaku airmataku diketengahkan persoalan mengenai pencemaran dan kemusnahan alam sekitar.berikan dua contoh yang menyokong pernyataan ini.
a)…………………………………………………………………………………………..
b)……………………………………………………………………………………………
( 4 markah)
Cerpen Malam terakhir
8. Di tempat pembaringan itu hasyim gelisah.sebentar dipandangnya ke bumbung rumah,kelihatan dalam cahaya pelita minyak tanah itu rupa daun rumbia yang tua,merekah,membuka langit.disampingnya bibah masih duduk memicit-micit.lamah anak gadisnya yang seorang itu masih membaca ayat suci,sayupsayu di tengah keheningan malam


Berdasarkan petikan cerpen malam terakhir karya hassan ali,terangkan teknik plot yang digunakan oleh pengarang dalam petikan diatas
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( 4markah)
Cerpen Chen xiaoli
9. Melalui cerpen chen xiaoli karya a.rahmad, pengarang ingin menyampaikan amanat kepada pembaca atau masyarakat.kemukakan dua amanat yang terdapat dalam cerpen tersebut
a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( 4 markah)
Cerpen Cerita dari sebuah taman
10. berdasarkan cerpen cerita dari sebuah taman bagaimanakah tuan mahdar membuktikan kasih sayang terhadap arwah isterinya?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( 4 markah)

Soalan esei
Cerpen Hujan emas dinegeri orang
1. konflik merupakan unsur pertentangan yang menggerakkan jalan cerita.dalam cerpen hujan emas di negeri orang karya ishak haji Muhammad terdapat pelbagai konflik.berikan contoh konflik tersebut ( 20 markah)

Cerpen Paku payung dan limau mandarin
2. berdasarkan cerpen paku paying dan limau mandarin karya azizi haji Abdullah
a) huraikan nilai kemanusiaan( 10 markah)
b) huraikan mesej cerpen ( 10 markah)

Cerpen mereka tidak mengerti
3. huraikan plot cerpen mereka tidak mengerti karya keris mas ( 20 markah)

Cerpen Wisata
4. bincangkan nilai positif dan nilai negatif yang dikemukakan dalam cerpen wisata karya arena wati( 20 markah)

Cerpen Pawana
5. berdasarkan cerpen pawana karya zaharah nawawi.jelaskan:
a) mesej atau pengajarannya(10 markah)
b) nilai kemanusiaan( 10 markah)

Cerpen gajah putih
6. berdasarkan cerpen gajah putih karya zakaria ali
a) jelaskan perkembangan cerita dan klimaks cerpen tersebut( 10 markah)
b) terangkan peleraian cerpen tersebut9 10 markah)

Cerpen rimbaku airmataku
7. walaupun kisah dalam cerpen rimbaku airmataku karya usman awing melibatkan watak-watak binatang tetapi terdapat peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan nilai murni dan mempunyai sikap atau sifat yang sama seperti watak manusia.huraikan pernyataan di atas ( 20 markah)

Cerpen Malam terakhir
8. berdasarkan cerpen malam terakhir karya hassan ali:
a) apakah tema dan persoalan cerpen tersebut(10 markah)
b)analisis nilai-nilai murni yang terdapat pada watak-watak dalam cerpen tersebut.(10 markah)

Cerpen chen xiaoli
9. berdasarkan cerpen chen xiaoli,nyatakan:
a) unsure dan nilai(10markah)
b) mesej(10 markah)

No comments:

Post a Comment